Ehrmann over het thema bescherming gegevens
De bescherming en de veiligheid van uw (persoonsgebonden) gegevens is voor ons erg belangrijk. Daarom houden wij ons bij onze web-activiteiten streng aan de wet m.b.t. bescherming gegevens en de veiligheid van gegevens. Welke informatie eventueel opgeslagen wordt en hoe wij deze behandelen ziet u hier:

Verantwoordelijk is:

EHRMANN SE
A.-Ehrmann-Straße 2
87770 Oberschönegg
Telefon: +49 8333 301-0
Fax: +49 8333 301-310
E-Mail: info(at)ehrmann.de


Rechtsgrondslag 
Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking bij bezoek aan onze website is Art 6 §1 S.1 lit. a) 
DS-GVO in het geval van uw vrijwillig gegeven toestemming, anders Art 6 §.1 lit. b) alsook Art 6 §1 lit. f).

Niet persoonsgebonden toegangsgegevens
Bij het oproepen van onze website verzamelen wij alleen die persoonsgebonden gegevens die uw browser zonder uw toedoen aan onze webserver overdraagt. Deze informatie is noodzakelijk om u het tonen van onze website mogelijk te maken en dient ervoor de veiligheid en stabiliteit van onze website te garanderen en te verbeteren. In detail worden bij het oproepen van onze website de volgende toegangsgegevens geautomatiseerd verwerkt:

  • De pagina waarvan uitgaand onze website of het bestand werd opgeroepen,
  • de naam van het bestand en de verblijfsduur,
  • de datum en tijd van het oproepen,
  • overgedragen hoeveelheid gegevens,
  • toegangsstatus (dat betekent: of het bestand overgedragen of eventueel niet gevonden werd etc.),
  • het aantal bezoeken,
  • beschrijving van het type alsook de versie van de gebruikte webbrowser,
  • Bedrijfssysteem en ingestelde resolutie
  • IP-adres
  • Tijdzoneverschil t.o.v. Greenwich Mean Time
  • Taal en versie van de browsersoftware

  Deze gegevens worden voor interne statistische doelen alsook voor de technische administratie van de website geanalyseerd; doorgeven aan derden, ook uittreksels ervan, vindt niet plaats. Deze anonieme gegevens worden gescheiden van de persoonsgebonden gegevens opgeslagen en door ons in geen enkel geval met uw persoonsgebonden gegevens in verbinding gebracht, zodat het niet mogelijk is deze met een bepaalde persoon te combineren en daar conclusies uit te trekken.
   

  Persoonsgebonden gegevens
  Persoonsgebonden gegevens worden door ons alleen verzameld als u hiervoor vrijwillig toestemming verleent. Het begrip persoonsgebonden gegevens bevat alle gegevens die op u betrekking hebben, zoals bijvoorbeeld uw naam, uw e-mailadres, uw adresgegevens. In het kader van een registrering, aanvragen, enquêtes etc. worden door ons alleen de door u aan ons meegedeelde persoonsgebonden gegevens verwerkt, aanspreekvorm, naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer.

  De door u beschikbaar gestelde persoonsgebonden gegevens (aanspreekvorm, naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer) worden rechtmatig en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen opgeslagen. Vanzelfsprekend worden uw gegevens vertrouwelijk behandeld en niet aan derden verkocht of op andere wijze op de markt gebracht.


  Gebruik persoonsgebonden gegevens
  Uw persoonsgebonden gegevens worden zonder afzonderlijke toestemming alleen voor de beantwoording van uw aanvraag, bestelafhandeling etc. gebruikt. Voor de levering van artikelen is het echter nodig om uw adresgegevens aan onze pakketdienst door te geven. Deze is verplicht uw gegevens vertrouwelijk te behandelen en uitsluitend voor de levering te gebruiken. Voor de betalingsafhandeling worden uw betaalgegevens aan het gevolmachtigde kredietinstituut doorgegeven. Daarbuiten worden uw persoonsgebonden gegevens niet naar derden doorgestuurd. Echter zijn we bevoegd om in op zichzelf staande gevallen de bevoegde instanties informatie over uw gegevens te verstrekken, indien deze uw gegevens met tot doel de uitvoering van de wettelijke bevoegdheden (bijv. strafrechtelijke vervolging) opvraagt.

  Zonder uw toestemming gebruiken wij de opgeslagen gegevens niet voor reclamedoeleinden, markt-, of opinieonderzoek. Bij het abonneren op onze nieuwsbrief verklaart u daarmee ook dat u er toestemming voor geeft dat wij uw e-mailadres voor eigen reclamedoeleinden gebruiken. Uw toestemming voor het opslaan en het gebruik van uw naam en uw e-mailadres voor het verzenden van de nieuwsbrief kunt ten alle tijden (met werking voor de toekomst) herroepen,indien u een e-mail stuurt aan: info@ehrmann.de, of indien u de nieuwsbrief afzegt.


  Kinderen
  Let u er alstublieft op dat kinderen onder 16 jaar zonder toestemming van hun ouders of toezichthoudende persoon geen persoonsgebonden gegevens aan ons doorgeven. Wij adviseren alle ouders en toezichthoudende personen hun kinderen op de veilige en verantwoordingsbewuste omgang met persoonsgebonden gegevens in het internet te wijzen. In elk geval zullen wij niet bewust persoonsgebonden gegevens van kinderen, die zonder toestemming van de personen met ouderlijke macht aan ons werden doorgegeven, opslaan of op enige wijze gebruiken of zonder bevoegdheid aan derden doorgeven.

   

  Cookies


  Facebook remarketing/ retargeting
  Op onze pagina’s zijn remarketing-tags van het sociale netwerk Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA geïntegreerd. Als u onze pagina’s bezoekt, wordt via de remarketing-tags een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server tot stand gebracht. Facebook krijgt daardoor de informatie dat u met uw IP-adres onze pagina bezocht heeft en kan het bezoek bij uw gebruikersprofiel plaatsen. De op deze wijze verkregen informatie kunnen wij voor het tonen van Facebook reclame gebruiken. Wij wijzen u erop dat wij als aanbieder van de pagina’s geen kennis over de inhoud van de overgedragen gegevens alsook het gebruik daarvan door Facebook verkrijgen. Verdere informatie hierover vindt u in de verklaring bescherming persoonsgegevens van Facebook onder www.facebook.com/about/privacy/. Indien u geen opslag van gegevens via Custom Audiences wenst, kunt u Custom Audiences hier deactiveren.


  Social Plug-ins
  Op de website is een Social Plug-in van Facebook (Facebook Like-Button (vind-ik-leuk-button). Het gaat daarbij om aanbiedingen van de US-Amerikaanse onderneming Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA). Als u een website bezoekt die zo’n Plug-in bevat, kan uw browser een directe verbinding met de server van Facebook opbouwen en gegevens over uw bezoekersgedrag aan de server van Facebook doorgeven (bijv. zelfs als u niet op de vind-ik-leuk-button klikt). Als u bij de sociale media aanbieder Facebook bent ingelogd, kan deze uw bezoek met uw account combineren. Ehrmann heeft geen invloed op de wijze en omvang van de verkregen en doorgegeven gegevens. Verdere informatie ter bescherming van uw privésfeer vindt u op de website van het sociale netwerk Facebook: www.facebook.com/policy.php.

  Inzet van Google Analytics
  Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookie verkregen informatie over uw gebruik van deze website wordt normaal gesproken aan een server van Google in de USA doorgestuurd en daar opgeslagen. In het geval van activering van de IP-anonymisering op deze website, wordt uw IP-adres door Google toch binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere contractstaten van de overeenkomst via het Europese economische gebied van tevoren afgekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de USA overgedragen en daar afgekort. In opdracht van de exploitant van de website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om verdere met het websitegebruik en het internetgebruik verbonden services tegenover de website-exploitant te leveren.

  Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. U kunt het opslaan van de cookies door een adequate instelling van uw browser-software voorkomen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig zal kunnen gebruiken. U kunt bovendien het opslaan van de door de cookie verzamelde en aan uw gebruik van deze website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google alsook de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen indien u de onder de volgende link beschikbare browser-plug-in download en installeert: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

  Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te kunnen verbeteren. Via de verkregen statistieken kunnen wij ons aanbod verbeteren en voor u als gebruiker interessanter vormgeven. Voor de uitzonderingsgevallen waarin persoonsgebonden gegevens in de USA worden doorgegeven, moet Google voldoen aan het EU-US PrivacyShield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Wettelijke grondslag voor het gebruik van Google Analytics is Art. 6 §1 S. 1 lit. f DS-GVO.
  Informatie van de derde provider: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Gebruiksvoorwaarden: http://www.google.com/analytics/terms/nl.html, overzicht m.b.t. bescherming persoonsgegevens: http://www.google.com/intl/nl/analytics/learn/privacy.html, alsook de verklaring bescherming persoonsgegevens: http://www.google.de/intl/nl/policies/privacy.


  Veiligheid
  Ehrmann zorgt voor de veiligheid van uw persoonsgebonden gegevens. Wij beschermen uw gegevens zorgvuldig voor verlies, vervalsing, manipulatie, vernietiging en toegang of openbaar maken zonder bevoegdheid.

  Uw vragen over verzamelen, opslaan en gebruik van uw gegevens beantwoorden wij u altijd graag. Neemt u alstublieft contact op met:

  Verantwoordelijke voor bescherming persoonsgegevens de heer Peter Weigel

  Telefoon: +49 08333 301-0
  Fax: +49 8333 301-310

  E-Mail: datenschutz(at)ehrmann.de

  U heeft met betrekking tot uw persoonsgebonden gegevens tegenover ons de volgende rechten:

  • Recht, informatie over de door ons verzamelde persoonsgebonden gegevens op te vragen.
  • Recht op corrigeren alsook recht op complementeren van uw door ons verzamelde persoonsgebonden gegevens.
  • Recht op verwijdering en recht op beperking van gegevensverwerking.
  • Recht op gegevensoverdraagbaarheid.

  Ook heeft u het recht om bij een instantie voor bescherming persoonsgebonden gegevens over verwerking van uw persoonsgebonden gegevens door ons bezwaar in te dienen. Indien een verwijdering wettelijke of contractuele bewaarplichten in de weg staan, zullen wij de gegevens blokkeren.

  EHRMANN SE

  Stand: Maart 2020